Dobrodošli u internet trgovinu Kupatila.ba, te na sve informacije, servise i proizvode dostupne putem internetska stranice čija je adresa www.kupatila.ba (“Internet
Trgovina”).
Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

Sigurnost internet trgovine

Kao i mnoge druge, Internet Trgovina primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u prijenosu.
Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog polja vašeg internet preglednika, gdje je prikazana web adresa Internet Trgovine. Ilustracija ikona može biti drugačija zavisno o internet preglediku kojeg koristite – npr. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari ili drugi.
Internet Trgovina na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas.

Korisnični račun na internet trgovini

Ukoliko ste registrirali svoj račun na Internet Trgovini, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.
Unosom svojih pristupnih podataka na Internet Trgovini – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Internet Trgovine. Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Internet Trgovine se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).